NOW PLAYING

event

event

.:: กติกา ::.

1. ลงทะเบียนร่วมสนุกผ่านหน้าเว็บกิจกรรมนี้เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน (สงวนสิทธิ์ ให้กับผู้ที่ลงทะเบียนที่ถูกต้องและเป็นจริงเท่านั้น)
2. ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องเลือกคำตอบให้ถูกต้องว่าเพลงปริศนาที่ท่านได้ฟังนั้นเป็นเพลงอะไรของ OneRepublic โดยระบบจะสุ่มเลือกเพลงปริศนาขึ้นมาครั้งละหนึ่งเพลงจากทั้งหมด 5 เพลงเพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมทายคำตอบจากตัวเลือกที่ได้ระบุไว้ พร้อมทั้งกรอก CODE ร่วมกิจกรรมได้ถูกต้อง (สามารถรับฟัง CODE ได้ที่ Listen Live บนเว็บไซต์ www.rockonradio.fm หรือติดตามฟังได้ทาง BEC-Tero Radio App)
3. ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถร่วมสนุกได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ทั้งนี้ผู้ร่วมกิจกรรมที่สามารถตอบได้ถูกต้องบ่อยครั้งมากที่สุดและทายได้ครบทั้ง 5 เพลงพร้อมทั้งกรอก CODE ร่วมกิจกรรมได้ถูกต้อง จะมีสิทธิลุ้นเป็น 5 ท่านผู้โชคดีที่ได้รับบัตรคอนเสิร์ต “OneRepublic Live in Bangkok” ท่านละ 1 รางวัล รางวัลละ 2 ใบ จำนวน 5 รางวัล
4. ระยะเวลาการร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 4 - 17 กันยายน 2560
5. ประกาศผู้โชคดีที่ได้รางวัลใน วันที่ 18 กันยายน 2560 ทางหน้าเว็บกิจกรรมนี้
6. ผู้ได้รับรางวัลและเพื่อนผู้โชคดีไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลกเปลี่ยน หรือทอนของรางวัลเป็นเงินสดได้ สงวนสิทธิ์ 1 ท่านต่อ 1 รางวัลเท่านั้น โดยผู้ได้รับรางวัลจะต้องมีชื่อตรงตามบัตรประชาชน เพื่อเป็นหลักฐานในการรับรางวัล
7. ผู้ได้รับรางวัลและเพื่อนผู้โชคดีจะต้องนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและเอกสารอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนดมาเป็นหลักฐานในการรับรางวัลด้วยตนเองตามรายละเอียดที่ บริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด ได้แจ้งให้ทราบในวันที่ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดี
8. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน จะต้องให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ต่างๆ ตามที่ บริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด กำหนดไว้ทุกประการ เมื่อมีการร่วมสนุกกับกิจกรรม ถือว่าผู้ร่วมสนุกได้ทำความเข้าใจรายละเอียดและยอมรับเงื่อนไขทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น
9. การคัดเลือกและประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านเว็บกิจกรรมนี้ถือเป็นสิทธิ์ของบริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด และสิ้นสุด
10. หากพบการกระทำที่เข้าข่ายละเมิด ทุจริต หรือ ปฏิบัติผิดต่อกติกาที่วางไว้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลหรือของรางวัล หรือมีเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่ง อันมีผล เสียหาย ต่อทางรายการ หรือ บริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์โดยทันที หรือ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่ตัดสิทธิในการเรียกค่าเสียหายอื่นใดที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ
11. สงวนสิทธิ์การร่วมสนุกของพนักงานบริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด และบริษัทในเครือ
12. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล กำหนดการ หรือเงื่อนไขและข้อกำหนดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมได้ ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า