DJ
NOW PLAYING


EVENT
The Script Live in Bangkok 2018

.:: กติกา ::.

• ลงทะเบียนร่วมสนุกผ่านหน้าเว็บกิจกรรมนี้เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน (สงวนสิทธิ์ ให้กับผู้ที่ลงทะเบียนที่ถูกต้องและเป็นจริงเท่านั้น)

• ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องเลือกคำตอบให้ถูกต้องจากคำถามปริศนาเกี่ยวกับเพลงของ The Script โดยระบบจะสุ่มเลือกคำถามปริศนาขึ้นมาครั้งละหนึ่งข้อจากทั้งหมด 5 ข้อ เพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมทายคำตอบจากตัวเลือกที่ได้ระบุไว้ พร้อมทั้งกรอก CODE ร่วมกิจกรรมได้ถูกต้อง (สามารถรับฟัง CODE ได้ที่ Listen Live บนเว็บไซต์ www.rockonradio.fm หรือติดตามฟังได้ทาง BEC-Tero Radio App)

• ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถร่วมสนุกได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ทั้งนี้ผู้ร่วมกิจกรรมที่สามารถตอบได้ถูกต้องบ่อยครั้งมากที่สุดและตอบคำถามได้ครบทั้ง 5 ข้อ พร้อมทั้งกรอก CODE ร่วมกิจกรรมได้ถูกต้อง จะมีสิทธิลุ้นเป็น 4 ท่านผู้โชคดีที่ได้รับบัตรคอนเสิร์ต “The Script Live in Bangkok 2018” ท่านละ 1 รางวัล รางวัลละ 2 ใบ รวมทั้งหมด 4 รางวัล

• ระยะเวลาการร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 9 – 22 เมษายน 2561

• ประกาศผู้โชคดีที่ได้รางวัลใน วันที่ 23 เมษายน 2561 ทางหน้าเว็บกิจกรรมนี้

• ผู้ได้รับรางวัลและเพื่อนผู้โชคดีไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลกเปลี่ยน ซื้อ-ขาย หรือทอนของรางวัลเป็นเงินสดได้ และสงวนสิทธิ์ 1 ท่านต่อ 1 รางวัลเท่านั้น โดยผู้ได้รับรางวัลจะต้องมีชื่อตรงตามบัตรประชาชน เพื่อเป็นหลักฐานในการรับรางวัล

• ผู้ได้รับรางวัลและเพื่อนผู้โชคดีจะต้องนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและเอกสารอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนดมาเป็นหลักฐานในการรับรางวัลด้วยตนเองตามรายละเอียดที่ บริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด ได้แจ้งให้ทราบในวันที่ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดี

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน จะต้องให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ต่างๆ ตามที่ บริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด กำหนดไว้ทุกประการ เมื่อมีการร่วมสนุกกับกิจกรรม ถือว่าผู้ร่วมสนุกได้ทำความเข้าใจรายละเอียดและยอมรับเงื่อนไขทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น

• การคัดเลือกและประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านเว็บกิจกรรมนี้ถือเป็นสิทธิ์ของบริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด และสิ้นสุด

• หากพบการกระทำที่เข้าข่ายละเมิด ทุจริต หรือ ปฏิบัติผิดต่อกติกาที่วางไว้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลหรือของรางวัล หรือมีเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่ง อันมีผล เสียหาย ต่อทางรายการ หรือ บริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์โดยทันที หรือ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่ตัดสิทธิในการเรียกค่าเสียหายอื่นใดที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ

• สงวนสิทธิ์การร่วมสนุกของพนักงานบริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด และบริษัทในเครือ

• สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล กำหนดการ หรือเงื่อนไขและข้อกำหนดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมได้ ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


App Downlaod IOS App Downlaod Android