DJ
NOW PLAYING


VIDEOS
Shine For Child - VEGA
Sep 14, 2018 | ดู 489 ครั้ง

แสงแดดแผดส่อง บ่งบอกถึงเวลาตื่น
ตื่นขึ้นมา ออกไปค้นหา
โลกยังมีอะไรให้เรียนรู้ได้ทดลอง
อย่าเอาแต่ยืนมอง คำตอบอยู่ในเวลา

เดินและเดินไปไกลแค่ไหนให้ใจนำทาง
อาจมีล้ม มันก็บางครั้ง
มุ่งมั่นเข้าไว้ ข้างในต้องแข็งแกร่ง
แต่งเติมชีวิตไป สีสันหลากหลาย

ขีดเขียนเส้นทางที่เรานั้นเป็นคนเลือกใช้มันเอง
ขีดเขียนเส้นทางที่เรานั้นเป็นคนเลือกใช้มันเอง

เดินและเดินไปไกลแค่ไหนให้ใจนำทาง
อาจมีล้ม มันก็บางครั้ง
มุ่งมั่นเข้าไว้ ข้างในต้องแข็งแกร่ง
แต่งเติมชีวิตไป สีสันหลากหลาย

ขีดเขียนเส้นทางที่เรานั้นเป็นคนเลือกใช้มันเอง
ขีดเขียนเส้นทางที่เรานั้นเป็นคนเลือกใช้มันเอง
ขีดเขียนเส้นทางที่เรานั้นเป็นคนเลือกใช้มันเอง
App Downlaod IOS App Downlaod Android