DJ
NOW PLAYING


VIDEOS
โลกซึ่งไร้ลมหายใจของวันวาน - YEW
Jan 28, 2019 | ดู 82 ครั้ง

กี่วันแล้วที่ยังไม่มีที่หมาย
กิจวัตรที่ทำเพียงรอให้ผ่าน
ยังคงวนเรื่องเดิมไม่คล้ายก่อนนั้น
ที่ตัวฉันได้เจอแต่เรื่องใหม่ๆ

โปรดจับฉันลุกขึ้นยืน
ให้ได้เห็นแสงส่องทาง
ไร้เรี่ยวแรงไร้ความคิด
ติดอยู่ในโลกวันวาน

สิ่งสุดท้ายต้องการฝากคนข้างหลัง
อยากจะหวังให้เขาปลุกฉันขึ้นอีก
แต่ก่อนเราไม่เคยมองเห็นหยดน้ำ
ตาจากคนที่เคยมีค่าเป็นหนึ่ง

ฉันวิงวอน ฉันขอพร
ฉันวิงวอน ฉันขอพร
ฉันวิงวอน ฉันขอพร
ช่วยฟังกันได้ไหม

ไม่มีแล้วคนที่คอยพร้อมจะเดินต่อ
พร้อมจะรับฟังเมื่อฉันล้ม
ในวันนี้ไม่มีเธอและไม่มีใคร
ช่วยฉันเดินกลับไปและไม่จากลา
App Downlaod IOS App Downlaod Android